Jak postępować w przypadku ścian warstwowych w piwnicach?

Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej – z tą różnicą, że w ścianie zewnętrznej otwory pod izolację wiercimy na poziomie przyziemia, a w ścianie wewnętrznej na poziomie posadzki piwnic.

W niektórych wypadkach, przy bardzo mokrych murach w obszarze stropów, wykonujemy dodatkowo blokadę podstropową. W tym celu wiercimy rząd otworów na styku stropu i ściany (najbliżej jak to możliwe) i nasączamy go preparatem w taki sam sposób, jak przy wykonywaniu izolacji poziomej.

Komentarze zostały zablokowane.