Na czym polega osuszanie ścian?

Niekiedy dojdzie do takiego stanu, że zwykłe środki nie pomogą na wilgoć w domu. Wtedy jedynym sposobem jest profesjonalne osuszanie ścian. Przyczyn może być wiele, od ogromnej powodzi, błędów budowlanych, złej izolacji, starzenia się materiałów, podejścia wód gruntowych, aż po obfity deszcz czy uszkodzenie się systemów melioracyjnych i rur. Niekiedy wydaje się, że niemożliwe jest opanowanie sytuacji i ściany nadają się tylko do wyburzania. Jednak nie zawsze tak jest, istnieje bardzo wiele dobrych metod na osuszanie ścian.

Osuszanie ścian inwazyjne i nieinwazyjne

To dwie główne metody prowadzenia osuszania. Jeśli chodzi o osuszanie nieinwazyjne to jest to nagrzewanie, kondensacja, absorpcja, iniekcja i mikrofale. Jednak na czym to wszystko polega?

Nagrzewanie to osuszanie ścian za pomocą dużych nagrzewnic umieszczanych przy ścianach. Osuszają one powietrze i podnoszą temperaturę do nawet 40 stopni w pomieszczeniu, dzięki czemu wilgoć w ścianach intensywnie paruje. Stosuje się to w stosunkowo niegroźnych przypadkach, ponieważ wyparowanie całej wilgoci jest trudne, jeśli ściana jest na całej swojej grubości bardzo mokra, to po wyłączeniu nagrzewnic pewna ilość wody zawsze wróci na powierzchnię ściany z jej grubszych miejsc.

Absorpcja zaś polega na odebraniu wody ze ścian przez wysuszone powietrze, które jest pozyskiwane dzięki specjalnym urządzeniom, których wnętrze absorbuje wodę – są to żele krzemionkowe, silikonowe albo chlorek litu. Urządzenie pobiera wilgotne powietrze z okolic ścian i przepuszczając przez siebie wysusza je i podgrzewa. Urządzenia cały czas powtarzają swój cykl aż do momentu, kiedy ściany będą całkiem suche.

Kolejnym sposobem na osuszanie ścian jest kondensacja. Polega to na osuszaniu powietrza przez skraplanie pary wodnej, której jest bardzo dużo przy mokrych murach. Dzięki temu obniża się wilgotność powietrza a wilgoć z murów po prostu odparowuje. Wilgotne powietrze jest zasysane przez wentylator i tam następuje kondensacja pary wodnej – stąd właśnie nazwa tej metody. Kondensat jest zbierany w specjalnym zbiorniku a stamtąd pompy odprowadzają go poza budynek, najczęściej do kanalizacji. Osuszacze tego typu mogą być stosowane od 0 stopni Celsjusza aż do 40, jednak najlepszą temperaturą do ich działania jest niewątpliwie okolica 20-30 stopni Celsjusza.

Absorpcja i kondensacja są bardzo do siebie podobne i obydwie działają na podobnej zasadzie. Wilgoć jest oddawana przez parę wodną, która albo jest wysuszana albo zbierana woda i odprowadzana dalej. Te metody działają dużo lepiej, jeśli osuszane pomieszczenie jest szczelnie zamknięte, ponieważ im bardziej suche powietrze będzie w nim występowało tym szybciej nastąpi koniec osuszania ścian. Wietrzenie pokoju czy budynku w czasie osuszania jest praktycznie niedopuszczalne, bo niweczy to większość pracy maszyn osuszających.

Do całkowicie nieinwazyjnych sposobów osuszania ścian zaliczamy również mikrofale. Sposób ten działa identycznie jak znana wszystkim kuchenka mikrofalowa. Tak jak mikrofale podgrzewają również środek artykułów spożywczych tak samo docierają one do głębszych warstw ścian znacznie skuteczniej je osuszając. Wilgoć, które jest głęboko schowana wewnątrz muru zamienia się w parę wodną i uwalnia się na zewnątrz. Przy tym sposobie ważne jest dobre wietrzenie pomieszczenia, ponieważ para wodna będzie zbierała się w osuszanym pomieszczeniu. Jednak mikrofale to dość niebezpieczna metoda, ponieważ są one szkodliwe dla organizmu. Tak więc podczas osuszania ścian za pomocą mikrofal należy bezwzględnie przestrzegać norm bhp i nie spędzać zbyt dużo czasu w takim pomieszczeniu, ponieważ jest to po prostu złe dla zdrowia.

Iniekcja w osuszaniu ścian

Iniekcja jest uważana za metodę inwazyjną, ale również spotkamy się z jej określeniem jako nieinwazyjnej. Prawda leży po środku, ponieważ polega to na stworzeniu przegrody uszczelniającej, którą pozyskuje się za pomocą opróżnienia porów i kapilar z wody a następnie wprowadzając w to miejsce skuteczne środki, które zwalczą wilgoć. Tak więc tą metodę można zaliczyć do lekko inwazyjnych.

Inwazyjne osuszanie ścian

Do metod inwazyjnych zaliczamy na przykład termoiniekcję. Chodzi tu o nawiercenie w wilgotnych ścianach otworów, oczywiście tylko jednostronnych, nie mogą one wyjść na wylot i wdmuchiwaniu w nie suchego powietrza. To pomaga łatwiej i szybciej rozprzestrzenić się suchemu powietrzu wewnątrz muru. Następnie tworzy się w częściowo osuszonych murach blokadę hydrofobową, aby wilgoć nie rozprzestrzeniała się z miejsc jeszcze nieosuszonych. Oczywiście plusem tej metody jest jej prędkość, jednak po osuszeniu ścian należy zakryć wszystkie dziury, do tego przyda nam się już profesjonalna firma.

Kolejną inwazyjną metodą na osuszenie ścian jest iniekcja krystaliczna. Najczęściej się ją stosuje wtedy, kiedy budynek został zalany przez wody gruntowe. Metoda ta polega głównie na utworzeniu w porach warstwy izolacyjnej, która składa się z minerałów nierozpuszczalnych w wodzie.

Tak więc sposobów osuszania ścian mamy do wyboru wiele, nieinwazyjne są znacznie wolniejsze, ponieważ nie naruszają ścian, jednak potem nie trzeba praktycznie nic ich naprawiać. Osuszanie inwazyjne, to już jak sama nazwa mówi – inwazja ściany, czyli jej lekkie uszkodzenie, aby dostać się do głębszych jej warstw. Są to znacznie szybsze sposoby, jednak później czeka nas pokrycie tej ściany gipsem lub tynkiem.

Komentarze zostały zablokowane.