Author Archives: admin

Izolacja hydrofobowa wytyczne do metody

WYKONYWANIE IZOLACJI METODĄ “HYDROFOBOWĄ” Izolacja pozioma w budynku Izolacja pozioma polega na nawierceniu dwurzędu otworów o głębokości ¾ grubości muru i nasączeniu ich preparatem IZOMUR. Pierwszy szereg wiercimy 5 cm ponad posadzką, pod kątem 30°,odległości między otworami to 20 cm, drugi natomiast 20 cm ponad posadzką … Czytaj więcej...

Jaka jest gwarancja na preparat IZOMUR?

Preparat jest objęty gwarancją producenta. Każda partia materiału jest sprawdzana zgodnie z obowiązującymi normami. IZOMUR nadaje się do użytku przez okres 12 miesięcy od daty produkcji

Mam małe dzieci – czy mogę stosować preparat w pokoju, gdzie śpią?

Preparat IZOMUR można stosować wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Jednak, tak jak zawsze w przypadku materiałów chemicznych, należy przestrzegać zaleceń i nakazów producenta – znajdują się one na każdym sprzedawanym opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu. Głównym zaleceniem Państwowego Zakładu Higieny zamieszczonym w ateście jest warunek, że pomieszczenie można użytkować … Czytaj więcej...

Jak postępować w przypadku ścian warstwowych w piwnicach?

Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej – z tą różnicą, że w ścianie zewnętrznej otwory pod izolację wiercimy na poziomie przyziemia, a w ścianie wewnętrznej na poziomie posadzki piwnic. W niektórych wypadkach, przy bardzo mokrych murach w obszarze stropów, wykonujemy dodatkowo blokadę podstropową. W tym celu wiercimy rząd otworów na styku stropu i ściany … Czytaj więcej...

Co zrobić, jeżeli mur jest warstwowy?

Jeżeli nie posiadamy urządzeń do uszczelniania między warstwami, stosujemy nawiercanie otworów dla każdej ściany osobno. W takim przypadku praktycznie uzyskujemy dwie izolacje poziome – jedną dla ściany wewnętrznej, drugą dla zewnętrznej. Ten sposób nawiercania stosujemy dla ścian warstwowych w budynku niepodpiwniczonym.

Czy można nawiercać otwory w jednym rzędzie?

Otwory pod izolację poziomą wiercimy w dwóch rzędach. Wyjątek stanowią ściany wewnętrzne, nie posadowione na gruncie – w nich możemy nawiercać otwory w jednym rzędzie. W takim przypadku odległości pomiędzy otworami powinny wynosić 10 cm.

Jak odróżnić, czy mur jest mokry czy bardzo mokry?

Najlepiej dokonać pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu – np. metodą karbidową, suszarkowo-wagową, powierzchniową. Co zrobić, gdy nie posiadamy odpowiednich przyrządów pomiarowych? Wilgotność możemy określić w przybliżeniu na podstawie wyglądu urobku. W tym celu nawiercamy otwór wgłębnie, pobieramy z muru urobek i sprawdzamy: jeżeli jest on w miarę sypki – … Czytaj więcej...

Czy IZOMUR jest bezpieczny?

Oczywiście! Potwierdzają to atesty, pozwolenia i inne dokumenty: Karta charakterystyki preparatu izomur – zobacz (PDF) Atest Higieniczny PZH nr HKB/0990/01/2010 – zobacz (PDF) Wpis do rejestru – zobacz (PDF) Decyzja Ministra Zdrowia – zobacz (PDF)